Siliranje 2023 po poplavah

 

TRAVA

Trava ki se je po poplavah postavila pokonci in dosegla novo rast bo še vedno onesnažena z zemljo in kvarnimi mikrobi, kar oboje zelo moti fermentacijo pri siliranju. Taka trava bo imela
• Veliko pepela (od prsti)
• Veliko kvarnih mikrobov (Clostridia in enterobakterije)
• Veliko kvasovk, ki bodo grele in drugih plesni
• Možni metljaj

Kako silirati?

• Višina košnje naj bo višje kot običajno, za manjše onesnaženje
• Ostalo kot običajno, uporabi Egalis za prevlado pravih mlečnokislinskih bakterij.

Pri krmljenju bodi pozoren na posledice mikotoksinov in onesnaženosti s prstjo ter nas pokliči, če potrebuješ pomoč. Ali z vezalcem mikotoksinov ali pri oblikovanju obroka tako, da se morebitna okužena krma v obroku zmanjša.

KORUZA

Koruzna polja v Sloveniji so bila letos že večkrat izpostavljena škodi zaradi toče, ki bo obremenila prizadete rastline in povečala verjetnost mikotoksinov, ki nastanejo na polju. Poplavljanje rastočih rastlin bo povečalo stres za rastline in tveganje za mikotoksine. Ti bodo na vseh delih koruznega stebla, ki so izpostavljeni vodi. Toksini se bodo sčasoma še povečevali do siliranja in lahko tudi v silaži.
Voda vedno prinese en kup onesnaženja, ki se sčasoma prenese po vsej rastlini. Zato bo mikotoksinov tudi ob visoki žetvi veliko. Z višjo višino žetve pa vseeno zmanjšamo onesnaženje z zemljo in izboljšujemo kvaliteto in krmno vrednost silaže.

Kako silirati?

• Vsaj 50cm ali vsaj 5cm nad višino poplavljanja
• Uporabi Egalis vsaj 1g/t, to je 500.000 bakterij na g silaže, kar je zelo veliko.
Potrebno je, da mlečnokislinske bakterije res prevladajo nad drugimi prisotnimi mikrobi, med katerimi je veliko kvarnih (po toči in poplavah), da se silaža čimprej stabilizira in se ti kvarni mikrobi ne morejo razmnožiti do večjih številk, ki bi kasneje ob odprtju silosa povzročalo gretje in plesnenje silosa.
• Dobro potlači, uporabi stranske in podfolije, da na območju manjše tlačenosti preprečiš kvarjenje. Ne polni silosa čez višino sten!

Po siliranju se letos priporoča analizo na mikotoksine, da vsaj približno veš, kakšen bo odziv živali na letošnjo letino, ko se bo ta silaža začela krmiti. Pokliči nas za pomoč pri oblikovanju obrokov ali boju proti posledicam mikotoksinov.